DAKO-CZ se stalo partnerem Mezinárodního železničního intermodálního kongresu

Mezinárodní železniční a intermodální kongres je největší a jedinou konferenční událostí, které se účastní zástupci světa politiky, vlády, vědy, obchodu a průmyslu, stejně jako i odborníci z praxe z oblasti železniční a intermodální dopravy. Letošní ročník se koná v termínu od 6. do 8. března v Polsku. Těší nás, že se naše společnost stala jedním z partnerů této významné akce.