* 8. 4. 1920 – † 21. 5. 2001

JOSEF DANĚK

Josef Daněk se narodil 8. 4. 1920 v Kotvrdovicích v Moravském krasu. Vyučil se soustružníkem a vystudoval Vyšší průmyslovou školu strojnickou v Brně. Po studiích začal talentovaný konstruktér pracovat jako technik v brzdovém oddělení závodu Škoda v Adamově. V roce 1949 nastoupil do Kovolisu Hedvikov. Koncem roku 1952 se stal vedoucím vývojového oddělení brzd a v roce 1956 významně přispěl ke schválení​ brzdovou komisí UIC a tím došlo k zahájení sériové výroby rozváděče CV1D. Svými více než čtyřiceti patenty se zasloužil o rozvoj a budoucnost společnosti.
Je považován za otce brzdy DAKO.

Fotografie Josefa Daňka před odchodem do starobního důchodu.

Ocenění konstruktérů

V roce 1957 obdržel Josef Daněk od prezidenta republiky za konstrukci brzdy DAKO Státní cenu Klementa Gottwalda a kolektivu spolupracovníků, kteří se na vývoji brzdy významně podíleli, byl udělen Řád práce. Členy kolektivu byli Ing. Bohumil Fořt z ČVUT Praha, Ing. Antonín Kříž z Výzkumného ústavu dopravního a hedvikovští konstruktéři Karel Holub, Jaromír Špatenka s jejich vedoucím Ing. Milošem Raisem.

Konstruktéři Karel Holub, jejich vedoucí Ing. Miloš Rais a Jaromír Špatenka nad rozvaděčem DAKO CV

Otec brzdy DAKO

V loňském roce společnost DAKO-CZ, a.s. přejmenovala ulici, ve které sídlí na Josefa Daňka 1956. Číslo popisné v sobě skrývá symboliku: právě v roce 1956 byly mezinárodně schváleny klíčové brzdové systémy, které skupina vedená vynálezcem Josefem Daňkem vyvinula.

Význam osoby Josefa Daňka podtrhuje skutečnost, že i za minulého režimu se jeho jméno dostalo do obchodní značky, pod níž firma dodává své produkty dodnes. DAKO vzniklo jako složenina počátečních dvou písmen DAněk a KOvolis.

Po celý letošní rok 2020 si budeme připomínat 100leté výročí od narození tohoto významného vynálezce, který je považován za OTCE BRZDY DAKO. Člověka, který svými brzdovými systémy výrazně přispěl k bezpečnosti na železnici a více než čtyřiceti patenty se zasloužil o rozvoj a budoucnost společnosti.

ČASOVÁ OSA JOSEFA DAŇKA VE SPOJENÍ S DAKO-CZ

Časová osa zobrazuje profesní život Josefa Daňka ve spojitosti se společností DAKO. Jsou zde zachyceny důležité historické milníky, které se opírají právě o osobu OTCE BRZDY DAKO.

Sledujte nás na sociálních sítích