Vytváříme moderní prostředí!

Projekty a investice

Společnost DAKO-CZ, a.s. neustále investuje do pořízení nových technologií, díky kterým je schopná vyrábět brzdové systémy a komponenty odpovídající nejvyšším technickým a kvalitativním požadavkům.

NOVÁ MONTÁŽ – 294 dní právě tak krátce trvala výstavba naší nové moderní montážní haly, díky které jsme zvýšili kapacitu montáže o celých 26 %. Na zastavěné ploše téměř 1700 m2 se nachází modernizované vybavení pro efektivnější manipulaci s dílci, pomocí elektronických balancérů a mostových jeřábů. Celé pracoviště je řešeno liniovým systémem. 

CENTRÁLNÍ SKLAD – Výstavba centrálního skladu navazuje na výrobní a montážní objekty, stavba splňuje přísné bezpečnostní požadavky. V celém prostoru je zabezpečen plynulý logistický tok – od příjmu materiálu, předání zboží, vstupní kontrolu až po třídění a zaskladnění zboží. Zastavěná plocha skladu je více jak 2538 m2 a disponuje 3500 paletových míst, přičemž hloubka jednoho místa je 1300 mm. Jedná se o hlavní prostor příjmu zboží. 

PROJEKT LOGISTIKA – Růst naší společnosti nestojí jenom na zakázkové naplněnosti, byť bez ní by to pochopitelně nebylo možné. Klíčové bylo, že jsme se rozhodli za plného provozu modernizovat celý výrobní proces.

Sledujte nás na sociálních sítích