Založeno 1816

Historie společnosti

Jedinečné know-how společnosti DAKO-CZ, a.s. navazuje na silnou tradici z minulosti. Kořeny firmy sahají do roku 1816, kdy byla založena slévárna a později strojírna Josefem Janem Zvěřinou v Třemošnici. Po roce 1920 se podnikatelské aktivity společnosti rozšířily na dodávky pro železniční dopravu. Největší rozmach společnost zažívá v padesátých letech, příchodem pana Josefa Daňka.

Byla zahájena výroba a montáž přístrojů brzdových systémů již vlastní konstrukce DAKO. V roce 1957 se stalo DAKO obchodní značkou, přičemž složenina DAKO je spojením DAněk + KOvolis. 

Historie společnosti

O úspěšnosti firmy vypovídá i mezinárodní schválení brzdového systému DAKO CV, CV1 a CV1D v roce 1956 za kterým stojí právě třemošnická skupina techniků a konstruktérů v čele s Josefem Daňkem. Josef Daněk byl předním českým vynálezcem, který svými brzdovými systémy výrazně přispěl k bezpečnosti na železnici. Více než čtyřiceti patenty se zasloužil o rozvoj a budoucnost společnosti. Josef Daněk je otcem brzdy DAKO.

Závod DAKO byl vybudován na zelené louce v letech 1965 -1970, přičemž k pojmenování třemošnického závodu na DAKO došlo v roce 1967. V roce 1995 byl započat vývoj a následně výroba brzdových systémů pro tramvaje a v roce 2002 byl předveden nový rozváděč CV1nD.

Přejmenování sídla společnosti

V červnu roku 2019 (21. 6. 2019) firma vzdala hold vynálezci Josefu Daňkovi, který v poválečných letech se svou vývojovou skupinou vyvinul klíčové prvky pneumatického brzdového systému, a přejmenovala ulici, ve které sídlí, na Josefa Daňka 1956. Rok 1956 v názvu znázorňuje rok, kdy došlo k mezinárodnímu schválení pneumatického brzdového systému DAKO CV, CV1 a CV1D.

Josef Daněk (*8. 4. 1920 – 21. 5. 2001)

Josef Daněk byl předním českým vynálezcem, který svými brzdovými systémy výrazně přispěl k bezpečnosti na železnici. Více než čtyřiceti patenty se zasloužil o rozvoj a budoucnost společnosti. Josef Daněk je otcem brzdy DAKO.

Historické milníky
společnosti DAKO-CZ, a.s.

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
1816

Založení slévárny a hamru Josefem Janem Zvěřinou

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
1920

První dodávky pro železnici

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
1934

Spuštění provozu tlakové slévárny lehkých kovů

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
1952

Zahájení vývojového úkolu „Československý brzdový systém železničních vlaků“

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
1956

Schválení brzdového systému DAKO brzdovou komisí UIC – rozváděč CV1D, zahájení sériové výroby


Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
1963

Zahájení výstavby nového závodu DAKO na „zelené louce“ v Třemošnici, současné působiště společnosti

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
1992

Založení společnosti DAKO, a.s. Třemošnice

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
1996

Založení vývojového oddělení tramvajových brzd

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
2000

Rozmach exportu brzdového systému DAKO do Švýcarska, Německa, Itálie, Anglie a ostatních států UIC (mezinárodní železniční unie)

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
2002

Vznik samostatné společnosti DAKO-CZ, a.s. Třemošnice
Obnovení mezinárodní homologace brzdového systému DAKO – rozváděč CV1nD

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
2004

Zahájení spolupráce na vývoji a výrobě brzdových systémů a komponentů pro společnost Siemens AG v oblasti souprav metra, první projekt metro Oslo

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
2006

Zahájení dodávek na indický trh (Escorts)

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
2008

Vstup DAKO-CZ, a.s. do průmyslových podniků podnikatele Jaroslava Strnada

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
2013

Zahájení spolupráce v oblasti dodávek pneumatického řízení brzdy pro společnost Stadler Rail AG pro příměstské jednotky. První dodávka modulového brzdového systému pro vlakové soupravy Flirt 3, Polské státní dráhy

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
2016

Vznik oddělení mechatroniky, první vlastní elektronika z dílny DAKO-CZ 200 let společnosti
DAKO-CZ (1816-2016)

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
2018

Elektromechanická brzdová jednotka včetně řízení a záložního zdroje v green provedení pro tramvaje
Moderus Gamma, Modertrans, Poznaň
Řídící jednotka pneumatické brzdy

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
2019

Změna sídla společnosti: DAKO-CZ, a.s., Josefa Daňka 1956, 538 43 Třemošnice

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
2020

100 let od narození vynálezce a otce brzdy DAKO pana Josefa Daňka
Otevření servisního střediska a dokončení výstavby nové výrobní haly
Dokončená homologace protismyku dle UIC
Dokončení vývoje nového vypouštěcího ventilu protismyku N8.2

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
2021

205 let společnosti DAKO-CZ (1816–2021)
Získání titulu Firma roku Pardubického kraje a umístění v TOP 5 společností v ČR
DAKO-CZ MACHINERY, a.s. – nová dceřiná společnost
100 % vlastníkem společnosti se stal holding CZECHOSLOVAK GROUP

Snímek obrazovky 2022-01-21 v 13.12.30
2022

Získali jsme ocenění, jemuž lidé rozumí napříč všemi kontinenty – Business Superbrands 2022
Nový člen UNIFE
MEDHA DAKO-CZ Pvt. Ltd. a JWL DAKO-CZ (INDIA) Ltd. – nové dceřiné společnosti v Indii
DAKO-CZ se všemi dceřinými společnostmi spadá do nově vzniklé divize CSG rail
12. prosince 2022 DAKO-CZ překročilo dvoumiliardový obrat společnosti

Sledujte nás na sociálních sítích