PRVNÍ BRZDOVÉ KOMPONENTY PRO METRO LONDÝN JSOU ÚSPĚŠNĚ PŘEDÁNY!

Od 22. – 23. března 2022 se v naší společnosti uskutečnila FAI – First Article Inspection brzdových komponent pro metro Londýn, které třemošnická společnost DAKO-CZ, a.s. vyrábí pro brzdovou divizi společnosti Siemens Mobility. Brzdové komponenty naleznete od roku 2025 na metru Londýn, konkrétně na 94 nových 9dílných soupravách metra linky Piccadilly.

„Dodávky budou obsahovat různé komponenty navržené přímo podle specifikace společnosti Siemens. U této zakázky byl kladen značný důraz na hmotnost, proto je celý brzdový panel přístrojů konstruován co nejkompaktněji“, uvádí Monika Jirušková, manažerka obchodu.

První den přejímky byl věnován kompletní kontrole projektové dokumentace, druhý pak probíhaly zkoušky dle rozšířeného zkušebního předpisu pro FAI, jehož součástí je i vizuální kontrola panelu přístrojů, kontrola rozměrů a hmotnosti a kompletní zkouška těsnosti a funkce. Dále proběhla vizuální kontrola protismykového ventilu N8.2, konektorů N8.2 a potrubních kohoutů. Závěrem došlo i na mikro-procesní audit, který se týkal procesů od příjmu materiálu až po výstupní kontrolu, skladování a balení komponent. Vše proběhlo v pořádku a bez nálezu.

FAI proběhla velmi úspěšně a veškeré dodávané komponenty od společnosti DAKO-CZ, a.s. jsou schváleny pro sériovou výrobu. První sériové dodávky budou probíhat od června 2022.

„Tato zakázka na dodávku brzdových komponent pro metro Londýn, linky Piccadilly, je pro DAKO-CZ zajímavá v několika směrech: svým rozsahem, počtem vozových souprav, dlouhodobostí projektu a inovativním technickým přístupem. Jde o doposud nejrozsáhlejší projekt na dodávku brzdových komponent na metro, kterou jsme se společností Siemens realizovali i s návazností na další opce, které potrvají až do roku 2030. Hodnota projektu se pohybuje okolo 100 milionů Kč“, uzavírá Monika Jirušková.