DAKO-CZ ÚSPĚŠNĚ PROŠLO RECERTIFIKAČNÍM AUDITEM

Společnost DAKO-CZ, a.s. se opět po třech letech podrobila recertifikačnímu auditu, který představoval důkladné a detailní prověření funkčnosti systému v celém rozsahu požadavků norem ISO 9001 a normy pro železniční průmysl ISO/TS 22163 (IRIS).
Certifikačním orgánem byla společnost TÜV NORD, která patří mezi nejznámější certifikační společnosti ve světě. Audit byl proveden za osobní účasti auditorů v termínu od 26. – 30. 7. 2021 a proběhl bez problémů. Výsledkem je, že společnost DAKO-CZ, a.s. úspěšně obhájila funkčnost systému řízení jakosti!

Děkujeme všem kolegům, kteří se aktivně zapojili do příprav a samotného obhájení funkčnosti našeho systému řízení jakosti. Toto je důležitý signál pro naše zákazníky, že jsme schopni všestranně plnit jejich požadavky.