DAKO-CZ V RÁMCI OSLAV JUBILEA PŘISPĚLO NELE, JIŽ DLOUHODOBĚ PODPORUJE

Oslavy 205. výročí založení společnosti DAKO-CZ, jež se ve čtvrtek 4. listopadu uskutečnily v kongresovém hotelu Jezerka na Seči, měly též charitativní rozměr. Třemošnická společnost již od roku 2018 podporuje finančními dary léčbu holčičky Nelinky, jež se narodila s hydrocefalem. Na slavnostní akci, kam byli pozváni významní zákazníci a obchodní partneři společnosti, se pro Nelinku podařilo získat celkem téměř 100 tisíc korun. Přispěla jak firma sama, tak hosté akce.

O tom, že bude DAKO-CZ podporovat léčbu malé holčičky Nelinky, rozhodli hlasováním mezi několika projekty sami zaměstnanci firmy. V roce 2018, v rámci rodinného dne pořádaného společností, převzali rodiče Nely první šek na 50 tisíc korun. Od té doby DAKO-CZ přispívá pravidelně a jeho zákazníci dostávají často jako dárek Andělský náramek, jehož zakoupením získávají rodiče prostředky na nákladnou a nezbytnou léčbu své dcery.

„Nelinku jsme se proto rozhodli podpořit i při oslavě našeho 205letého jubilea. Všichni hosté od nás dostali krabičku s Andělským náramkem a příběhem Nely. Zároveň jsme na akci pozvali Moniku Ociepkovou, která se věnuje malování sprejem, aby pro zájemce uspořádala workshop této netradiční techniky. Monika v průběhu akce namalovala dva obrazy: první s volnou tematikou byl následně na akci vydražen za 45 tisíc korun, druhý, s logem DAKO-CZ, za 20 tisíc korun. Všechny tyto peníze také dostanou rodiče malé Nely,“ popisuje Jana Kavalír, manažerka marketingu DAKO-CZ.

Kromě toho DAKO-CZ pořídilo pro všechny hosty slavnostního večera Andělské náramky za 30 tisíc korun. Celkově již třemošnická firma od roku 2018 přispěla na léčbu Nely téměř dvěma sty tisíci korun. Těsně před narozením u této holčičky lékaři zjistili hydrocefalus, onemocnění označované jako vodnatelnost mozku. Rodiče Nely se ale rozhodli s nepřízní osudu bojovat. Nelinka musela ještě jako miminko podstoupit několik operací, ale vše zvládla a dnes již pětiletá Nelinka je usměvavou holčičkou, která statečně bojuje se svým osudem. Její rodiče investují do léčby i rehabilitací své dcery tak, aby mohla vést co nejvíce plnohodnotný život.

Po čtvrtečním kulturním a společenském programu na Seči čekal na pozvané hosty velký zážitek – jízda zrenovovanou Slovenskou strelou. Pro tento účel ji do DAKO-CZ přistavila kopřivnická Tatra Trucks, aby v rámci spolupráce ve skupině Czechoslovak Group podpořila oslavy jubilea společnosti. Šlo o jednu z prvních akcí, kdy se po náročné a nákladné rekonstrukci tento historický klenot československé železnice představil opět plně provozuschopný na kolejích. Jízdy jasně červeného motorového vozu ze Žlebů do Temošnice budily zasloužený zájem fanoušků železnice. Její cestu podél trati lemovaly desítky nadšenců s fotoaparáty.

205 let tradice a úspěchů

Hlavním tématem dvoudenní akce ovšem byly oslavy 205. výročí založení společnosti. V roce 1816, kdy Jan Zvěřina založil v Třemošnici slévárnu, vládl v tehdejším Rakouském císařství František I. V roce 1816 byla pro zajímavost například založena Rakouská národní banka nebo například první parník přeplul Lamanšský průliv z Anglie do Francie. A také rok 2016 byl kvůli výbuchu sopky Tambora v Indonésii označován kvůli obrovskému množství sopečného popela v atmosféře za rok bez léta.

Zároveň byla v tomto roce založena třemošnická společnost, jejíž historie se píše dodnes. Pro její novodobé kapitoly byl klíčovým příchod Josefa Daňka v roce 1949. Tento vynálezce a konstruktér se svým týmem vyvinul první brzdový rozváděč, jenž byl v roce 1956 schválen pro mezinárodní využití na železnici, a určil tím další směřování firmy. Nyní je DAKO-CZ jediným českým a jedním ze tří světových výrobců brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla. Tři čtvrtiny své produkce firma exportuje a na její produkty lze narazit na železnici, příměstské, tramvajové dopravě nebo v soupravách metra v řadě zemí světa.

V roce 2019 DAKO-CZ poprvé ve své historii překonalo miliardový obrat a v růstu díky zakázkové naplněnosti pokračuje. Zároveň společnost v dobrých časech investuje do svého dalšího rozvoje, jak do vývoje a konstrukce, tak do výroby. Zároveň s tím roste též počet zaměstnanců, který již atakuje hranici šesti set.

„V posledních letech jsme do výroby investovali řádově 400 milionů korun. Kromě vybudování nové montážní haly, centrálního skladu kompletního přenastavení logistických tras ve firmě jsme vybudovali zbrusu nové servisní středisko, díky němuž můžeme významně navýšit péči o naše produkty po celou délku jejich životního cyklu,“ říká Lukáš Andrýsek, předseda představenstva společnosti, jež v letošním roce získala prestižní ocenění Firma roku Pardubického kraje.

Mezi významné zákazníky DAKO-CZ patří světoví výrobci kolejových vozidel, jako jsou Siemens, Stadler, slovenská Tatravagónka Poprad či polský Modetrans. Na domácím trhu dodává například Škodě Transportation nebo společnosti CZ Loko. Nejvýznamnější zakázkou získanou v poslední době patří brzdové komponenty pro soupravy Siemens určené pro londýnské metro, konkrétně jeho Piccadilly Line. Od roku 2021 je jediným akcionářem společnosti průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group.

O DAKO-CZ, a.s.

Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s více než 205letou tradicí. Firma s ročním obratem převyšujícím jednu miliardu korun, na kterém se ze 75 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Vlastníkem společnosti je skupina Czechoslovak Group.

DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, vozy metra i tramvaje. Kromě společností Siemens Mobility a Stadler Rail Group patří mezi významné odběratele produktů společnosti DAKO-CZ například též Tatravagónka Poprad a.s. či Škoda Transportation a.s. Kolejová vozidla s brzdovými systémy či komponenty DAKO jsou provozována nejen v Evropě, ale také například v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii, Alžírsku a Saudské Arábii, kde spolupracuje se světovými výrobci kolejových vozidel a provozovateli kolejové dopravy. Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm. DAKO-CZ se kromě výroby věnuje též vývoji brzdových systémů a jejich následnému servisu.

V roce 2020 otevřelo DAKO-CZ ve svých prostorách nové servisní středisko. Vzhledem k zakázkové naplněnosti rozšířila společnost v roce 2020 výrobní halu a kompletně inovovala logistiku, čímž došlo k významnému navýšení výrobní kapacity. V roce 2020 zahájilo DAKO-CZ dodávky pro nového zákazníka, španělskou společnost TALGO, konkrétně pro její soupravy určené pro Egypt. Další zakázky mířily například do Polska, Slovinska, Rakouska či Indie. V roce 2020 se DAKO-CZ umístilo na druhém místě soutěže Firma roku Pardubického kraje, v roce 2021 již soutěž vyhrála.