ROZŠÍŘENÍ VÝZKUMNĚ INOVAČNÍ KAPACITY PRO VÝVOJ NOVÉ GENERACE ROZVADĚČŮ A BRZDOVÝCH JEDNOTEK

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: Potenciál – VIII. Výzva

Název projektu: Rozšíření výzkumně inovační kapacity pro vývoj nové  generace rozvaděčů a brzdových jednotek

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je posílení kapacity výzkumného, vývojového a zkušebního centra společnosti DAKO-CZ, a.s. za účelem rozšíření a zkvalitnění výzkumu, vývoje a inovací brzdových systémů a nové generace rozvaděčů. Cílem kontinuálního VaV v dané oblasti, které DAKO-CZ, a.s. provádí vlastními silami, případně ve spolupráci s dalšími partnery, je zejména zvýšení kvality a užitných vlastností výrobků značky DAKO. Součástí tohoto cíle je i vybudování nového zázemí výroby a montáže prototypů a funkčních vzorků, tzv. prototypové dílny, s vyšší kvalitou technologického vybavení, synergicky umístěného pod jednou střechou se zázemím vývojové zkušebny. Dílčím cílem je dále snížení emisí CO2 a eliminace negativních dopadů na životní prostředí.

Stručný popis operace: Předmětem projektu je rozšíření stávajících výzkumně inovačních kapacit společnosti DAKO-CZ, a.s. Jedná se o vybudování nového objektu výzkumného pracoviště – vývojové zkušebny a pracoviště výroby prototypů v areálu společnosti, do kterého bude následně pořízeno potřebné technologické, experimentální a přístrojové vybavení pro realizaci výzkumně-vývojových aktivit, které rozšíří stávající kompetence a možnosti vývojového týmu v oblasti nové generace rozvaděčů a brzdových jednotek.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.