SPOLEČNOST DAKO-CZ USKUTEČNILA VÝZNAMNOU ÚVĚROVOU TRANSAKCI

Společnost DAKO-CZ uskutečnila významnou úvěrovou transakci, když ve spolupráci s konsorciem bank ve složení Česká spořitelna, Commerzbank a Československá obchodní banka realizovala refinancování úvěrů ve výši 1,8 miliardy Kč. Transakci na straně DAKO-CZ asistovala advokátní kancelář Wolf Theiss.
Rudolf Bureš, místopředseda představenstva DAKO-CZ, uvádí: “Jednalo se o procesně velmi náročnou finanční transakci, která byla realizována díky výborné spolupráci všech stran. Transakce ukazuje důvěru bank v naše podnikání.”